Voorwaarden partnerlezing OVN Congres 2021

Voorwaarden partnerlezing OVN Congres 2021

De duur van de partnerlezing is maximaal 20 minuten.  Deze lezing is uitermate geschikt om de deelnemer te informeren over uw nieuwste product, dienst of ontwikkeling. De lezing kan men live volgen, maar de deelnemer kan deze tot twee maanden na 15 maart ook op een later moment beluisteren zodat hij in staat is alle lezingen van het congres te volgen.
 
De OVN vraagt u om de lezing aan een aantal criteria te laten voldoen:
 1. De lezing mag in geen enkel opzicht misleidend zijn.
 2. De lezing dient accuraat, actueel en waarheidsgetrouw te zijn.
 3. De lezing dienst juist en controleerbaar te zijn.
 4. De lezing mag geen afbreuk doen aan de geldende normen voor goede smaak en fatsoen en aan de reputatie van de OVN, optometristen, optometrie in algemene zin.
 5. Gezondheidsclaims zijn uitsluitend toegestaan indien deze wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het is verboden gezondheidsclaims te gebruiken die door de Europese Commissie zijn afgewezen of die niet onder een overgangsregeling vallen.
 6. Optometristen vallen onder ‘publiek’ als het gaat om geneesmiddelenreclame. Het is verboden om voor receptgeneesmiddelen publieksreclame te maken.
 
De organisatie ontvangt graag uw abstract van de lezing. Het abstract mag maximaal 300 woorden bedragen. Daarnaast ontvangen we ook een CV van maximaal 100 woorden van de spreker en een foto van minimaal 300 dpi. Hierdoor kunnen wij via social media en in nieuwsberichten uw lezing maximaal onder de aandacht brengen en de deelnemer prikkelen naar uw lezing te gaan luisteren! Ook zal het abstract opgenomen worden in het programma.
 
Stuur uw abstract naar congres@optometrie.nl voor 1 februari 2021. De congresredactie heeft het recht taalcorrecties aan te brengen zonder daarvoor contact op te nemen met de auteur(s). Schrijf daarom uw abstract zo volledig mogelijk en gebruik geen afkortingen.

 
Ruim voor het congres krijgt de spreker een instructie van een door ons ingehuurde professional die u helpt om vertrouwd met het systeem te raken. Om nu al een indruk te krijgen van de mogelijkheden die het platform biedt, hierbij een greep uit de mogelijkheden:
 • Whiteboard
 • Video
 • Screensharing
 • Poll
 • Chat functie en deelnemers in de uitzending vragen
 • Q&A – rechtstreekse vragen aan de spreker
 • Break-out rooms (alleen aan te raden als de spreker een moderator bij zich heeft) 
 • Exporteren van de chat en binnengekomen vragen