Datum: 21 juni 2022

Update: De juiste oogzorg op de juiste plek

Het aantal verwijzingen naar de oogarts was tijdens de coronacrisis gedaald met zo’n 80.000 patiënten per maand. Nu de reguliere oogzorg weer opstart, wordt er een inhaalslag gemaakt en zijn de wachttijden ver voorbij de treeknorm van vier weken. De Oogvereniging, het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zijn al voor de coronacrisis een samenwerking aangegaan om een oplossing te vinden voor de lange wachttijden voor de oogarts: ‘De Juiste Oogzorg op de Juiste Plek’ (JOZJP).

Er is dus een grote urgentie om de oogzorg in te richten door middel van JOZJP met voldoende dekkingsgraad, zodat de juiste zorgverleners in de oogheelkunde binnen een wijk, stad of regio, aanwezig, bereikbaar en beschikbaar zijn. Van de top tien oogheelkundige zorgproducten kunnen er vier naar de optometrist verwezen worden. Hieruit blijkt dat het organiseren van een oogzorgketen van groot belang is voor de behandeltevredenheid. Hierbij zijn snellere contactlijnen binnen de oogzorgketen nodig met eenheid van taal, betere samenwerking/verwijzing, samen innoveren (krachten bundelen) en kennis delen.

Tijdens het webinar word je meegenomen in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van juiste zorg op de juiste plek en de stappen die de OVN samen met de Oogvereniging en het NOG zet om de optometrist onderdeel te laten worden van de vergoede zorg in de eerstelijn.

Het webinar wordt verzorgd door Gabriëlle Janssen. Gabriëlle is optometrist en bedrijfskundige met veel ervaring in een klinische omgeving en professioneel bestuurder in de oogzorg. Als voorzitter van de Optometristen Vereniging Nederland is zij verantwoordelijk voor focus en de juiste stappen zetten om de positie van optometristen binnen de oogzorg te versterken. Zij is gesprekspartner voor alle betrokkenen bij de Juiste Oogzorg op de Juiste Plek.
 
Webinar:  Update: De juiste oogzorg op de juiste plek
Datum:  21 juni 2022
Tijd:  19:30 – 21:00 uur
Voor: OVN-leden
Kosten:  geen
ADAP accreditatie:  1,5 punt

Klik hier om je in te schrijven. Wij zullen de inschrijving op 21 juni 2022 om 12.00 uur sluiten. 
 


Lees verder