enqu

enqu

enqu

1.   Voldeed de cursus aan je verwachtingen? *
 

2.   In hoeverre sloot de inhoud aan op je leerdoelen? *
 

3.   In hoeverre heb je nieuwe kennis opgedaan *
 

4.   Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je aan deze e- learning? *