Kwaliteitsregistratie

Kwaliteitsregister Paramedici

Als optometrist wil je goede zorg leveren en je kwaliteiten laten zien. Om ons heen is de vraag om transparantie toegenomen. Kwaliteit moet herkenbaar en waarneembaar zijn voor cliënten, collega’s, zorgverzekeraars en werkgevers. 
 

Maak je kwaliteit zichtbaar

De OVN adviseert haar leden daarom een registratie in het Kwaliteitsregister. Met het systeem van registratie en herregistratie wordt zichtbaar gemaakt aan cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers dat je als optometrist voldoet aan de in artikel 34 Wet BIG vastgestelde opleidingseisen van het beroep, ervaring hebt in de beroepsuitoefening en deskundig bent en blijft op het terrein van de beroepsuitoefening. De minimale eisen voor werkervaring en deskundigheid zijn vastgelegd in kwaliteitscriteria. Meer informatie  hierover tref je op www.optometrie.nl.
 

Geaccrediteerde scholingen via de OVN-academie

Een van de minimale eisen voor kwaliteitsregistratie is het bijhouden van kennis en nieuwe ontwikkelingen. Met scholingen via de OVN-academie kun je daar invulling aan geven. De OVN streeft er altijd naar geaccrediteerde scholingen aan te bieden, zodat je een stevig bewijs hebt dat de door jou ondernomen activiteit bijdraagt aan je deskundigheidsbevordering en het KP-punten oplevert.

Naast scholingen zijn er vele andere activiteiten die je kunt ondernemen voor je kwaliteit en kwaliteitsregistratie, zoals het deelnemen aan intercollegiaal overleg, begeleiden van stagiaires, een artikel schrijven en deelnemen in beroepsgerelateerde commissies. Op www.optometrie.nl vindt je meer informatie over de mogelijkheden om hier via de OVN aan te werken, bijvoorbeeld via de kwaliteitskringen, Visus, en deelname in werkgroepen en commissies. De OVN draagt kwaliteitsregistratie van haar leden ook uit.  Het KP-nummer van OVN-optometristen staat duidelijk vermeld in onze praktijkzoeker.