OVN Privacyverklaring

Onze organisatie, Optometristen Vereniging Nederland (OVN), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
https://www.optometrie.nl
Orteliuslaan 750
3528 BB  Utrecht
T. 030 – 200 67 57
E. info@optometrie.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens over jouw activiteiten op onze website (anoniem)

  • Bij invullen contactformulier: naam en e-mailadres
  • Bij verzoek om informatie, of inschrijving nieuwsbrief Visus: naam en e-mailadres en professionele achtergrond
  • Bij debiteuren en crediteuren: contactgegevens en bankrekeningnummer
  • Van OVN-leden ((*basisgegevens voor de overeenkomst met onze leden, de overige gegevens betreffen aanvullende informatie die leden vrijwillig/naar behoefte kunnen aanvullen): geslacht*, voorletters*, voornaam, tussenvoegsel, achternaam*, straat en huisnummer*, postcode*, woonplaats*,e-mailadres*, telefoonnummer*, geboortedatum, expertisegebieden, wens ontvangen nieuwsbrief en of mailingen,diplomatype* en datum behalen diploma*, behaalde master, werkplek, aatal werkzame uren, arbeidsrelatie, zorgdomein, lidnummer*, aanvangsdatum lidmaatschap*, opzegdatum, reden van opzegging, type lidmaatschap*, dubbellidmaatschap, functie OVN, KP nummer, kwaliteitskring, startdatum studie, beschikking over een naambord, vermelding op naambord, werkzaam als optometrist*. De contactgegevens van praktiserend optometristen worden weergegeven in de praktijkzoeker.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optometrie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 

Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je gericht te kunnen informeren en onze dienstverlening voor jou te optimaliseren.
  • Onze website te optimaliseren
  • Voor betalingen en inningen van afgenomen diensten of producten

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Optometristen Vereniging Nederland (OVN) neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:
Website-activiteiten: geanonimiseerd, betreffen geen persoonsgegevens
Contactformulier of verzoek om informatie: maximaal 3 jaar
Nieuwsbrief: maximaal 2 jaar na uitschrijving
Bankrekeningnummer: 7 jaar na afsluiten van het betreffende boekjaar
Lidgegevens: maximaal 2 jaar na beƫindiging lidmaatschap

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Optometristen Vereniging Nederland (OVN) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@optometrie.nl. OVN-leden kunnen ook zelf hun gegevens beheren in MijnOVN.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bureau via info@optometrie.nl.