Dr. M. van Hecke, oogarts in Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg

Screening op diabetische retinopathie, what’s new?

Diabetische retinopathie is een veel voorkomende oorzaak van blindheid en slechtziendheid bij volwassenen in de leeftijd tussen de 30 en 65 jaar. Het aantal mensen met diabetes mellitus stijgt jaarlijks. Op dit moment hebben ruim 1,1 miljoen Nederlanders diabetes; 90% hiervan heeft type 2 diabetes. In 2040 wordt geschat dat 1,5 miljoen Nederlanders diabetes mellitus (DM) heeft (RIVM). Doordat het aantal mensen met diabetes toeneemt, neemt ook het aantal mensen met diabetische retinopathie (DRP) toe in de tijd. De toename van het aantal mensen met diabetes geeft een toenemende druk op zorgprofessionals en de maatschappij voor het screenen op DRP, de diagnostiek en de behandeling.

Detectie van DRP is belangrijk, omdat de eerste verschijnselen van DRP vaak niet-symptomatisch zijn. Om al in een vroeg stadium DRP op te sporen kunnen we visuele beperkingen bij de patiƫnt zoveel mogelijk beperken en zelfs voorkomen. In de NOG richtlijn diabetische retinopathie (november 2017) zijn handvatten gegeven voor zorgprofessionals hoe de screening moet worden verricht op een veilige en efficiƫnte manier. Alles over de classificatie van diabetische retinopathie en screeningsintervallen zal verder in de presentatie toegelicht worden.

Als diabetische retinopathie tot visusdaling leidt, kunnen er meerdere oorzaken zijn. Een van de vaakst voorkomende oorzaken is diabetisch macula oedeem. De behandeling hiervoor bestaat al enige jaren uit intravitreale injecties al dan niet in combinatie met laserbehandeling. Ook hiervoor zullen de komende jaren nieuwe medicijnen op de markt gaan komen. Een korte update hierover zult u horen in de presentatie.

CV

Na mijn studie geneeskunde in Leiden, ben ik in 2001 gestart in het VUmc met mijn promotieonderzoek over de risicofactoren en cardiovasculaire aandoeningen in relatie tot diabetische retinopathie. Hierna ben ik begonnen met mijn opleiding tot oogarts ook in het VUmc, en nadien heb ik nog 5 jaar als oogarts in hetzelfde ziekenhuis gewerkt met als aandachtsgebieden medische retina en cataractchirurgie. Sinds 2015 werk ik als oogarts in het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg met tevens het aandachtsgebied medische retina. Hiernaast ben ik actief in verschillende landelijke werkgroepen en commissies. Ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van de vorige NOG richtlijn diabetische retinopathie (2017) en ben nu voorzitter van de werkgroep voor herziening van deze richtlijn.