Auteur: danielle | Geplaatst op: 08 maart 2021

Screening op diabetische retinopathie, what's new?De optometrist speelt een belangrijke rol in de detectie van diabetische retinopathie (DRP). Door al in een vroeg stadium DRP op te sporen, kunnen we visuele beperkingen bij de patiënt zoveel mogelijk beperken en zelfs voorkomen. Oogarts Manon van Hecke zal tijdens haar presentatie ingaan op de classificatie van DRP, screeningsintervallen en een update geven over nieuwe medicijnen die de komende jaren op de markt gaan komen.
Als diabetische retinopathie tot visusdaling leidt, kunnen er meerdere oorzaken zijn. Een van de meest voorkomende oorzaken is diabetisch macula oedeem. De behandeling hiervoor bestaat al enige jaren uit intravitreale injecties al dan niet in combinatie met laserbehandeling.  

Op maandag 15 maart spreekt Dr van Hecke om 12.05 uur; 'Komt een vrouw bij de dokter', track 2.