Richtlijnen advertorial OVN Congres 2021 Visus magazine

Richtlijnen advertorial OVN Congres 2021 Visus magazine

De tekst van het artikel moet in Word als platte tekst worden aangeleverd. Grofweg kunnen auteurs de volgende richtlijnen aanhouden: een casus, een bespreking of een nieuwsartikel mag maximaal 500 woorden tellen. Dit is exclusief literatuurlijst. Omdat Visus een digitaal magazine is, is het toevoegen van nuttige links een pré en kan op deze wijze verdieping aangebracht worden in het artikel.
 

1. Referenties

Voor het maken van referenties gebruiken wij de APA-normen.

2. Literatuurlijst

Verwijs in het artikel met nummering in superscript naar de bronnen in de literatuurlijst volgens de APA-methode (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition-introduction.pdf).

3. Foto’s en figuren

Foto’s en figuren moeten digitaal worden aangeleverd. Foto’s en figuren dienen in aparte bestanden, afzonderlijk van de tekst te worden aangeleverd. Afbeeldingen moeten bij voorkeur in jpg-formaat beschikbaar zijn met een minimale resolutie van 300 dpi of 1 MB grootte.
Let bij het gebruik van foto’s op de beeldrechten. De auteur moet toestemming hebben om het beeldmateriaal te mogen publiceren. Zorg dat foto’s nooit te herleiden zijn naar de patiënt door namen, geboortedata of andere herkenbare gegevens te wissen.

4. Figuren

Bij figuren en tabellen gaat de voorkeur uit naar links. Veel auteurs denken dat zij voor het overnemen van een figuur of een tabel uit een ander artikel toestemming nodig hebben van de auteurs of van het tijdschrift van dat eerdere artikel. Die toestemming is niet altijd nodig. In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, met de volgende voorwaarden: (a) de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), (b) het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en (c) het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

5. Filmpjes

Sommige artikelen gaan over technieken, of ziektebeelden waarvan illustratief bewegend beeld bestaat. Er zijn dan twee mogelijkheden: een eigen filmpje of een bestaand filmpje van YouTube. Veelal zal een YouTube-filmpje illustratief genoeg zijn.
 
Eigen filmpje
Lever aan in één van de volgende formaten: .mp4, .flv
 
Filmpjes mogen niet groter zijn dan 100 MB. Een bestand kleiner dan 10 MB dient u per e-mail aan te leveren gabrielle@optometrie.nl . Verwijs in uw aanbiedingsmail van uw artikel dan naar het feit dat u een aparte film aanlevert.

6. Achtergrondinformatie

Door middel van het plaatsen van links kan er extra uitleg of verdieping over verschillende begrippen uit een artikel gegeven worden. De uitleg dient om artikelen toegankelijker te maken