Studiepunten

Studiepunten

Aantal studiepunten

Deelname aan het OVN-congres 2019 levert naar verwachting* op voor:
  • Kwaliteitsregister Paramedici: 6 studiepunten per dag.
  • KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg):  zondag 10 februari 7 studiepunten, maandag 11 februari 5 studiepunten. 
*Het aantal studiepunten is onder voorbehoud. De accreditatie-aanvraag loopt.


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de studiepunten gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij inschrijving voor het congres dien je je KP-nummer op te geven. Alleen met dat nummer kan de congresorganisatie (ADAP-)punten bijschrijven in jouw digitaal portfolio. Geef je geen KP-nummer op, dan kun je de punten later zelf invoeren in je portfolio met het certificaat van deelname als bewijs.
  • Bij binnenkomst dien je je aan te melden bij de registratiebalie en je entreebewijs te laten scannen. Dit geldt voor beide dagen.
  • Er vindt geen toetsing plaats.
  • De certificaten van deelname zullen digitaal toegezonden worden na afloop van het congres.
  • Na afloop wordt het congres digitaal met de deelnemers geëvalueerd.