OVN Roadshow Droge ogen, Eindhoven

Bedankt voor het accepteren van deze uitnodiging. Met jouw feedback hopen wij onze scholing verder te verbeteren, zodat we in de toekomst nog beter op je wensen in kunnen spelen.
 

1.   Vanuit elke rol heb jij de bijeenkomst bijgewoond:
 
*
 

Cursus algemeen

2.   Voldeed de nascholing aan je verwachtingen? *
 

3.   In hoeverre sloot de inhoud aan op jouw kennisniveau? *
 

4.   In hoeverre is de inhoud bruikbaar in jouw  praktijksituatie? *
 

Sprekers

5.   Wat vond je van de kennis en kunde van de sprekers? *
 

6.   In welke mate konden de sprekers de informatie overbrengen op de groep? *
 

7.   Hoe was de aandacht van de sprekers voor discussiemogelijkheden/betrekken van de aanwezigen? *
 

Organisatie

8.   Wat vond je van de locatie? *
 

9.   Wat vond je van de ontvangst? *
 

10.   Wat vond je van de verzorging van de eet- en drinkmogelijkheden? *
 

11.   Wat vond je van de totale duur van de cursus? *
 

12.   Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je aan deze scholing?  *  

13.   Wat zou je graag anders of beter zien?    

14.   Welk(e) onderwerp(en) zou je bij een volgende nascholing graag aan bod willen laten komen?    

15.   Overige opmerkingen/suggesties: