OVN Roadshow Droge ogen, Houten

Bedankt voor het accepteren van deze uitnodiging. Met jouw feedback hopen wij onze scholing verder te verbeteren, zodat we in de toekomst nog beter op je wensen in kunnen spelen.
 

Cursus algemeen

1.   Voldeed de nascholing aan je verwachtingen? *
 

2.   In hoeverre sloot de inhoud aan op je leerdoelen? *
 

3.   In hoeverre is het geleerde bruikbaar in je praktijksituatie? *
 

Sprekers

4.   Wat vond je van de kennis en kunde van de sprekers? *
 

5.   In welke mate konden de sprekers de theorie overbrengen op de groep? *
 

6.   Hoe was de aandacht van de sprekers voor discussiemogelijkheden/betrekken van de aanwezigen? *
 

Organisatie

7.   Wat vond je van de locatie? *
 

8.   Wat vond je van de ontvangst? *
 

9.   Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je aan deze scholing?  *  

10.   Wat vond je van de verzorging van de eet- en drinkmogelijkheden? *
 

11.   Wat vond je van de totale duur van de cursus? *
 

12.   Wat zou je graag anders of beter zien?    

13.   Vanuit elke rol heb jij de bijeenkomst bijgewoond:
 
*
 

14.   Welk(e) onderwerp(en) zou je bij een volgende nascholing graag aan bod willen laten komen?    

15.   Overige opmerkingen/suggesties: