OVN Webinar JZOJP

1.   Voor- en achternaam:    

2.   KP nummer:    

3.   Voldeed het webinar aan je verwachtingen? *
 

4.   In hoeverre sloot de inhoud aan op jouw kennisniveau? *
 

5.   In hoeverre heb jij nieuwe kennis opgedaan? *
 

6.   Op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef jij het webinar? *
 

7.   Heb je verder nog iets wat je ons zou willen meegeven?