Kwaliteitsvisitatie - Vanzelfsprekend onderdeel van de kwaliteitscyclus van optometristen

 

De kwaliteitsvisitatie is één van de instrumenten die dienen voor de bevordering van continue kwaliteitsverbetering. Visitatie zal onderdeel gaan uitmaken van het integrale kwaliteitsbeleid van optometrist(en) en hiermee een onderdeel vormen van het functioneren van de optometrist(en). Het zal bijdragen aan een optimale optometrische zorg.

Visitatie gaat over het evalueren hetgeen organisatorisch en vakinhoudelijk goed gaat en wat verbeterd en verder ontwikkeld kan worden. Bij een visitatie wordt van een optometrist of een groep optometristen gevraagd om periodiek een zelfevaluatie uit te voeren aan de hand van de visitatiemethodiek die is opgesteld door de OVN. In de visitatiemethodiek worden aspecten opgenomen, die kenmerkend zijn voor de optometrische zorg, en geoperationaliseerd in bijbehorende normen. Een normendocument dient de transparantie (optometristen weten waarop ze zichzelf gaan evalueren) en eenduidigheid (alle visitaties gaan over dezelfde kwaliteitsaspecten). Nadat de zelfevaluatie is uitgevoegd word je praktijk bezocht door collega optometristen - die getraind zijn als visitator. De visitatoren zijn dienstverlenend – zij kijken en spiegelen, beoordelen, geven feedback en adviezen. De visitatie draagt bij aan de bewustwording van processen in de eigen praktijk en er wordt bevestigd of de optometrist op de goede weg zit of dat wellicht bijgestuurd dient te worden. Een visitatie is dus reflectief en ontwikkelgericht.
 

CV 

Sinds 2015 is Annemarie Hagemeijer werkzaam als ZZP-er op het terrein van de professionele kwaliteit en integraal kwaliteitsbeleid binnen de medisch specialistische zorg. Zij ondersteunt hierin diverse wetenschappelijke verenigingen - waaronder het NOG. Het begeleiden van visitaties, het ontwikkelen van methodieken binnen de visitatie en het trainen van visitatoren behoort tot haar expertisegebied.
Zij heeft van 2008-2015 gewerkt als senior adviseur bij het Kennisinstituut van Medisch Specialisten waar zij tevens lid was van het management team. Bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft zij van 2002-2008 als adviseur gewerkt. Bij beide bedrijven werkte zij binnen het programma Richtlijnen waar zij werkgroepen heeft begeleid bij onder meer het ontwikkelen en herzien van evidence based richtlijnen. Van 1997-2002 werkte zij als docent onderzoeksmethodologie en kwaliteitszorg op Hogeschool Windesheim.