Eerstelijns oogheelkundig onderzoek in Rotterdam

 

In Rotterdam is een samenwerking ontstaan tussen de zorgverzekeraar en partijen uit de eerste en tweede lijn in een pilot voor eerstelijns oogheelkundig onderzoek. Deze samenwerking kwam tot stand in het kader van het VWS programma “de juiste zorg op de juiste plek”. Het doel van de pilot is bieden van makkelijk toegankelijke, laagdrempelige oogzorg van hoge kwaliteit.
Aan deze pilot is een zorgvuldige voorbereiding voorafgegaan, met onder andere aandacht voor de vormgeving en uitvoering van het kwaliteitsbeleid, verwijsprocedures, scholing, toetsing en evaluatie van de resultaten. Uiteindelijk is op 4 juni 2019 het spreekuur voor eerstelijns oogheelkundig onderzoek live gegaan. In de presentatie zal aandacht zijn voor de projectmatige aanpak van de pilot en de eerste spreekuur ervaringen.   

CV 

Christine Wilschut BA
Afdelingsmanager Polikliniek Oogheelkunde
Het Oogziekenhuis Rotterdam – locatie Franciscus Gasthuis
 
In mijn werk als afdelingsmanager ben ik de linking-pin in de samenwerking tussen Het Oogziekenhuis Rotterdam en het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Ik ben verantwoordelijk voor de zorgprocessen op de polikliniek oogheelkunde van de locatie Gasthuis. Dat betekent samenwerken met bevlogen professionals, ruimte bieden aan ieders kwaliteiten en werken aan verbeteringen die de zorg voor de patiënt ten goede komen.