Ik wil starten met zorgsubstitutie, wat heb ik nodig?

De toegangstijd tot de polikliniek oogheelkunde ligt met gemiddeld ca. 7,5 week ruim boven de Treeknorm en door o.a. vergrijzing en uitgebreidere behandelmogelijkheden neemt de oogheelkundige zorgvraag in de komende 10 jaar verder toe. Zorg op de juiste plek is één van de oplossingen die kan bijdragen aan het opvangen van de toenemende patiëntenstroom in de oogheelkunde. Het feit dat de zorg die gevraagd wordt zal gaan toenemen in complexiteit, vraagt van de optometrist een hoge mate van specifieke bekwaamheid. In 2018 heeft de Optometristen Vereniging Nederland een groot verkennend onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse optometristen. Dankzij de medewerking van vele optometristen heeft het onderzoek interessante informatie opgeleverd over de werkzaamheden, het evidence based handelen en de positie in de keten. Tijdens deze lezing over zorgsubstitutie zullen we inzoomen op uitkomsten van het Landelijk Optometristenonderzoek die relevant zijn voor zorgsubstitutietrajecten en wat de optometrist nodig heeft om zorgsubstitutie te verlenen.
 

CV 

Daniëlle van Eden werkt als beleidsmedewerker voor de Optometristen Vereniging Nederland. Na een studie communicatiewetenschappen heeft Danielle gewerkt als onderzoeker, communicatieprofessional, manager en beleidsmedewerker. In alle functies staan communicatie, zorg en kwaliteit centraal. Na in haar vorige baan deze thema’s vanuit cliëntenperspectief benaderd te hebben, werkt ze nu met plezier vanuit het perspectief van de beroepsgroep.