Netvliesloslating in de extramurale praktijk 

Een rhegmatogene netvliesloslating heeft in Nederland een incidentie van 18,2 per 100,000 personen per jaar. Het is niet uitzonderlijk dat een patiënt zich presenteert met een netvliesloslating bij een optometrist in de optometrie praktijk. In deze presentatie wordt een update gegeven over diagnostische overwegingen in het vaststellen van een rhegmatogene netvliesloslating. Verder bespreken we de leefregels tot aan operatie en na de operatie, een goede triage in combinatie met communicatie met de huisarts, oogarts met een algemene praktijk en een oogarts in een vitreoretinaal verwijscentrum. Communicatie is namelijk erg belangrijk voor een adequate behandeling met een zo optimaal mogelijke visuele uitkomst. Ook worden de verschillende behandelopties zoals vitrectomie, extra oculaire cerclage plombe chirurgie en pneumatische retinopexy besproken. 

 
CV

Peter van Etten is oogarts, en is vitreoretinaal chirurg in het Oogziekenhuis Rotterdam sinds juni 2016. Hij heeft de Optiek opleiding Zadkine in Rotterdam en de Optometrie opleiding in Utrecht gevolgd en heeft 10 jaar als opticien/optometrist in de optiek gewerkt.
Sinds 2004 werkt hij in het Oogziekenhuis Rotterdam, in de functies: optometrist, student geneeskunde, oogarts in opleiding, oogarts fellow vitreoretinale chirurgie en nu als oogarts gespecialiseerd in vitreoretinale chirurgie.