Netvliesbeoordeling opnieuw belicht

 

Het aandeel van Nederlanders die minimaal één chronische aandoening zoals hypertensie of Diabetes Mellitus heeft neemt toe. Dit betekent dat ook de optometrist meer mensen met deze aandoeningen op zijn spreekuur krijgt. De ogen, en met name het netvlies, spelen hier een belangrijke rol – want hoe mooi is het toch dat in het netvlies de bloedvaten “live en in kleur” onder de loep kunnen worden genomen? Bloedinkjes, exsudaten, drusen….. Hoe zat het ook al weer? Wat is een handig manier om het netvlies goed onder de loep te nemen: Volk, BIO, 3-spiegel contactglas, fundusfoto, OCT? Wat zijn geldige richtlijnen en classificatiesystemen? Tijdens deze lezing zal in vogelvlucht de anatomie van het netvlies de revue passeren en de focus gelegd worden op een goede beoordeling van het netvlies. Zowel een goede routine als de voor- en nadelen van de verschillende onderzoekstechnieken worden besproken. Daarnaast zal speciaal aandacht besteed worden aan de niet meer zo “nieuwe” richtlijn Diabetische retinopathie en geldende doorverwijscriteria.

CV

Sigrid Mueller-Schotte, OD, PhD, FAAO is reeds aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de invloed van het gezichtsvermogen op het dagelijkse functioneren bij ouderen. Verder is zij opgeleid als Augenoptikermeisterin (Duitsland), Doctor of Optometry met specialisatie Primary Care (VS) en heeft zij een Master in Epidemiologie (NL). Sinds meer dan 17 jaar is zij als docent werkzaam aan de Hogeschool Utrecht en heeft jarenlange internationale ervaring in de klinische praktijk op alle gebieden van de optometrische diagnostiek. Sigrid heeft talrijke nationale en internationale publicaties in wetenschappelijke en professionele tijdschriften. Sinds 2009 is zij betrokken bij het Board of Management en Board of Examiners voor het Europees Diploma in Optometrie.